Blog

Nowe oznaczenia na oponach – jakie znaczenie mają dla flot pojazdów?

27 listopada 2019 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Nowe oznaczenia na oponach – co oznaczają dla flot pojazdów?

Prawodawstwo Unii Europejskiej zmierza do jak największego ujednolicenia standardów obowiązujących w ruchu drogowym. Po kwestii obowiązkowego wyposażenia pojazdów w gaśnice i apteczki, nadeszła kolej na opony. Kiedy można spodziewać się zmian oraz jak nowe oznaczenia na oponach wpłyną na zarządzanie flotą samochodów firmowych?

Konsekwencje niewłaściwego wyboru opon

Dobranie odpowiednich opon to jeden z ważniejszych aspektów kompletowania wyposażenia każdego pojazdu. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, kwestia ta posiada przełożenie nie tylko na komfort czy warunki jazdy. Niewłaściwie dobrane opony znacznie obniżają poziom bezpieczeństwa kierowców. Zwiększają też ryzyko kolizji czy wypadków. Do tego dochodzą również wydatki związane z szybszą eksploatacją pojazdów oraz mandatami. Niewłaściwe dobranie opon może mieć też negatywne skutki w przypadku AC kiedy ubezpieczyciel może samodzielnie sformułować zasady takiego ubezpieczenia. W takim przypadku może on uchylić się od wypłaty odszkodowania, jeśli uzna, że do kolizji doszło wskutek niedbalstwa w postaci niewłaściwego doboru opon.

Jak zatem widać, kwestia dostosowania ogumienia nie sprowadza się wyłącznie do zmiany z letniego na zimowe i odwrotnie. Właściwe dobranie opon obejmuje znacznie więcej czynników i posiada niezwykle istotne znaczenie dla kompleksowego zarządzania flotą pojazdów. Jak właściwie tego dokonać i oszczędzić firmie zbędnych wydatków? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają nowe oznaczenia opon.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Obecnie obowiązujące etykiety na oponach

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące właściwości opon umieszczone są na dołączonych do nich etykietach. Na chwilę obecną, wyszczególnione tam oznaczenia odnoszą się do takich kwestii, jak:

  • opory toczenia,
  • przyczepność na mokrej nawierzchni,
  • poziom hałasu wydzielanego przez ogumienie.

Jak właściwie rozumieć te oznaczenia? Jeśli chodzi o pierwszą z wymienionych kwestii, powiązana jest ona ściśle z efektywnością energetyczną. Mówiąc najprościej – im niższy opór toczenia konkretnej opony, tym samochód, w którym jest ona zamontowana, mniej spala oraz emituje niższą ilość spalin do atmosfery.

Jednocześnie jednak wiąże się to z gorszą przyczepnością na mokrej nawierzchni. Ta natomiast określana jest za pomocą siedmiostopniowej skali (przy użyciu liter od A do G, gdzie A oznacza kategorię z najkrótszą drogą hamowania). Emitowany przez ogumienie hałas podawany jest natomiast w decybelach. Głośne opony to te z największą liczbą czarnych pasków na etykiecie.

Nowe oznaczenia na oponach

Powyższe wyznaczniki zdradzają najważniejsze właściwości konkretnych opon. Na dzień dzisiejszy. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i państw UE doszli bowiem do porozumienia, na mocy którego liczba informacji dostępnych na etykietach ma zostać rozbudowana. Oprócz powyższych czynników, nowe oznaczenia opon mają zawierać dodatkowo informacje wskazujące na zużycie paliwa oraz zachowanie opony na lodzie i śniegu.

Co więcej, w przyszłości mają pojawić się również dane obrazujące szacowany przebieg oraz ścieranie ogumienia. Warto tutaj zaznaczyć, że nowe oznaczenia na oponach mają mieć zastosowanie także do pojazdów ciężarowych (tzw. opony C3), dotychczas nieobjętych unijnymi wymogami.

Poszerzona liczba informacji na etykietach to jednak niejedyna zmiana. Oprócz tego, wedle nowych przepisów nowe oznaczenia na oponach muszą być wyraźnie zauważalne dla konsumentów. Chodzi tu nie tylko o widoczne umieszczenie ich na ogumieniu, ale także o pokazywanie ich we wszystkich sytuacjach sprzedaży opon, w tym odbywających się drogą internetową. Łatwiejszemu zapoznaniu się z oznaczeniami ma również służyć opatrzenie ich kodem QR, umożliwiającym skanowanie danych.

Przyczyny wprowadzenia nowego systemu etykietowania

Zamieszczenie na oponach dokładniejszych informacji o ich właściwościach to bez wątpienia duże ułatwienie zarówno dla prywatnych kierowców, jak i managerów zarządzających flotami służbowych pojazdów. To jednak niejedyny cel, jaki przyświecał unijnym ustawodawcom przy wprowadzaniu nowych przepisów.

Niewątpliwie duże znaczenie miał również wpływ opon na środowisko naturalne. Liczne badania i szacunki dowodzą, iż z transportu drogowego pochodzi aż 22% emisji gazów cieplarnianych w UE. Według wyliczeń Parlamentu Europejskiego, nowy system etykietowania może ograniczyć wielkość emitowanego w ten sposób CO2 o blisko 10 mln ton rocznie.

Nowe oznaczenia na oponach a praktyka zarządzania flotą pojazdów

Mniejsza emisja gazów cieplarnianych oraz ograniczenie uciążliwego oddziaływania na środowisko to aspekt pozytywnie wpływający na oblicze całego transportu. Jak się jednak okazuje, to nie wszystko, czego można spodziewać się po zapowiedzianych zmianach. Na nowych oznaczeniach opon mogą skorzystać również przedsiębiorstwa dysponujące flotą pojazdów służbowych. W jaki sposób?

Szacuje się, że ogumienie odpowiada za zużycie paliwa na poziomie sięgającym 20-30%. Większa świadomość na temat kupowanych opon oraz dokładniejsze dopasowanie ich do samochodów, mogą pociągnąć za sobą spore oszczędności na wydatkach związanych ze spalaniem. To natomiast, dla budżetu flotowego określanego często kosztami paliwa, niezwykle istotne odciążenie. Prawidłowe dobranie opon może stanowić ważny argument przy negocjowaniu wysokości odszkodowania w razie ewentualnego wypadku. Może też ograniczyć koszty awarii i napraw we flocie.

Większa świadomość, wyższy poziom bezpieczeństwa, niższe koszty paliwa i emisji CO2 – to główne korzyści, jakich ustawodawcy upatrują w nowych oznaczeniach opon. Co prawda nowe reguły czekają jeszcze na formalne zatwierdzenie i po jego zyskaniu zaczną obowiązywać dopiero od 2021 r. Warto jednak już teraz zwrócić szczególną uwagę na właściwości opon i ich odpowiednie dopasowanie do floty pojazdów.