Blog

Niezbędny element systemu eCall – lokalizator GPS

2 listopada 2017 | Flotman | Kategorie: Nowe Technologie Monitoring GPS w systemie e-call

Codziennie na europejskich drogach w wypadkach ginie średnio 75 osób. Część z nich nie ma szans na przeżycie tylko dlatego, że służby ratunkowe docierają na miejsce zbyt późno. Nad tym problemem pochyliła się Komisja Europejska, wprowadzając przepisy dotyczące systemu eCall. Czy jest to realna szansa na zwiększenie bezpieczeństwa?

Lokalizator GPS pojazdu – sposób na ograniczenie wypadków?

Moduł eCall to ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. Na czym polega jego działanie? Wykorzystując lokalizator GPS oraz dane pochodzące z czujników zamontowanych w samochodzie, w sytuacji kolizji system wysyła służbom ratunkowym informację o dokładnej lokalizacji pojazdu, a także automatycznie łączy się z numerem alarmowym 112.

Oprócz tego możliwe jest ręczne uruchomienie systemu w sytuacji, gdy jesteśmy jedynie świadkami, a nie uczestnikami wypadku. eCall jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej „eSafety”, zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenia efektywności transportu.

Analizy systemu wykazują, iż jego wdrożenie pozwoli uniknąć śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszyć częstotliwość wypadków o 15%. Ponadto lokalizatory GPS pozwalają skrócić czas przyjazdu służb ratunkowych na miejsce wypadku odpowiednio o 40% w miastach i 50% na terenach podmiejskich. Jak te imponujące efekty przekładają się na polską rzeczywistość?

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

System e-Call w Polsce – dlaczego wciąż nie funkcjonuje?

Polska nie podpisała dotąd tzw. Memorandum Of Understanding – porozumienia, w którym zadeklarowałaby chęć zastosowania tego rozwiązania. Jednak przez nowelizację Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym rząd dostosował przepisy do stanu umożliwiającego właściwe wdrożenie systemu E112 – niezbędnego do zastosowania eCall. Mimo ułatwień prawnych wykorzystywanie lokalizatorów GPS pojazdów dla rozwiązań eCall wciąż nie jest popularne w naszym kraju. Dlaczego?

Badanie Eurobarometru pokazuje, że aż 87% Polaków zadeklarowało chęć posiadania w samochodzie zainstalowanego systemu automatycznego powiadamiania o zdarzeniach drogowych. W parze z tym entuzjazmem idzie jednak obawa o koszty inwestycji, związane z wyposażeniem w lokalizatory GPS zarówno pojazdów, jak i Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

Przyczyną niewielkiej popularności rozwiązań eCall, może być jednak nie tylko obawa o koszt, ale przede wszystkim wciąż niewielka świadomość potencjalnych użytkowników, jeśli chodzi o funkcjonalność i korzyści z działania systemu w zarządzaniu flotą pojazdów.

Lokalizator GPS w systemie eCall – jakie informacje o wypadku przekazuje?

By oszacować przydatność systemu eCall, warto przyjrzeć się policyjnym statystykom. Na polskich drogach ginie rocznie ok. 3,5 tysiąca osób. Koszty wypadków śmiertelnych przekraczają rocznie 6,5 mld zł. Szacunki pokazują, iż wdrożenie systemu eCall w Polsce pozwoli nie tylko ocalić życie nawet 350 osób w skali roku, ale i zmniejszyć koszty wypadków o ok. 650 mln złotych. System pozwala na automatyczne, natychmiastowe wygenerowanie odpowiedzi na pytania:

  • gdzie jest auto?
  • jaka jest dokładna lokalizacja pojazdów?
  • jakiemu wypadkowi uległy pojazdy?
  • jaka jest liczba osób poszkodowanych?
  • ile osób w samochodzie miało zapięte pasy?
  • jaki był kierunek jazdy?

Informacje te są przesyłane do służb ratunkowych znacznie szybciej, niż zdążyłby je przekazać np. świadek wypadku. Jak się okazuje, wzrost bezpieczeństwa to nie jedyna korzyść z posiadania systemu.

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

System eCall a korzyści w zarządzaniu flotą

Dzięki niemal błyskawicznej informacji o zdarzeniu drogowym poszkodowani mogą liczyć na szybką, często decydującą dla ich życia pomoc odpowiednich służb ratunkowych. Dodatkowo zapisane zostają wszelkie parametry wypadku, w tym jego lokalizacja. Jest to istotne dla policji, a także polis ubezpieczeniowych – w procesie ustalania przyczyn wypadku oraz wysokości wypłacanego odszkodowania.

To jednak ciągle nie wszystko. Obok bezpieczeństwa, system eCall oraz jego składowe elementy (m.in. lokalizator GPS i inne) dostarczają istotnych informacji dla zarządzających flotami. Na ich podstawie można określić m.in:

Rozwiązanie to umożliwia więc elektroniczną kontrolę stabilności pojazdów, co ułatwia zarządzanie nimi i pozwala na znaczne oszczędności.

Zastosowanie eCall w praktyce

System eCall umożliwia służbom ratunkowym szybkie określenie lokalizacji pojazdów oraz natychmiastowe podjęcie czynności ratunkowych, bez straty czasu na poszukiwania (spowodowane często mylnymi informacjami, jakie do nich docierają). eCall odgrywa także ważną rolę w prewencji oraz szkoleniu kierowców.

Oczywiście można również przyjąć założenie, że wypadki na drogach nie zdarzają się codziennie. Jakie jest więc praktyczne zastosowanie systemu na co dzień?

– W przypadku integracji programu z lokalizatorami GPS montowanymi w pojazdach, zyskujemy kolejne możliwości weryfikacji ilości tankowanego paliwa, techniki jazdy, przekroczeń prędkości, obrotów silnika i długości tras pokonywanych przez użytkowników pojazdów. Agresywna technika jazdy ma duży wpływ na zwiększenie ryzyka wypadków i generuje większe koszty eksploatacji pojazdów. – komentuje ekspert marki Flotman.

Wyeliminowanie w porę złych nawyków pozwala na działania prewencyjne i optymalizację kosztów. Może to być np. obniżenie stawek ubezpieczeniowych i zmniejszenie opłat za likwidację szkód, nie wspominając o kosztach nieobecności pracowników.