Blog

Kto musi mieć tachograf w 2023 roku? Kiedy tachograf jest obowiązkowy?

23 grudnia 2022 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera Trendy w zarządzaniu flotą obowiazek-stosowania-tachografu

Inteligentne tachografy pierwszej generacji są obowiązkowe we wszystkich nowych samochodach ciężarowych od czerwca 2019 r. Niedawno Unia Europejska (UE) wprowadziła kolejne przepisy, które nakładają na firmy przewozowe obowiązek stosowania tachografu drugiej generacji od sierpnia 2023 r. Dowiedz się, co dokładnie ulegnie zmianie.

od-kiedy-tachograf-jest-obowiazkowy

Obowiązek stosowania tachografu — kogo dotyczy?

Tachograf to urządzenie rejestrujące czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku oraz innej aktywności podejmowanej przez kierowcę pojazdu ciężkiego. Zadaniem tachografu jest zapobieganie zmęczeniu kierowców oraz zapewnienie uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. System ten obowiązuje w 53 państwach, obejmujących całą Europę oraz Turcję i kraje WNP (Rosyjska Wspólnota Niepodległych Państw).

Kiedy tachograf jest obowiązkowy? Obecnie instalacja tych urządzeń dotyczy:

  • wszystkich nowych pojazdów o masie powyżej 3,5 tony, jeżeli są one przeznaczone do przewozu towarów,
  • busów pasażerskich, na których pokładzie znajduje się więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą).

Kierowca, który przekracza granicę, zobowiązany jest każdorazowo do wyboru właściwego symbolu państwa członkowskiego na ekranie urządzenia. Tachografy nowego typu, obowiązkowe od sierpnia 2023 roku, będą m.in. automatycznie rejestrować moment przekroczenia granicy, korzystając z systemu satelitarnego. Co jeszcze się zmieni?

Od kiedy tachograf drugiej generacji jest obowiązkowy i jakie wprowadza zmiany?

Inteligentny tachograf w drugiej wersji będzie montowany w nowo rejestrowanych pojazdach od sierpnia 2023 r., a w już zarejestrowanych pojazdach wykonujących międzynarodowy transport drogowy najpóźniej do sierpnia 2025 r.:

  • do 31 grudnia 2024 r. dla pojazdów wyposażonych w analogowy lub cyfrowy nieinteligentny tachograf,
  • Do 18 sierpnia 2025 r. dla pojazdów wyposażonych w inteligentny tachograf w wersji 1.

Ponadto, od 1 lipca 2026 r. obowiązek posiadania tachografu drugiej generacji będzie dotyczył wszystkich pojazdów powyżej 2,5 tony w międzynarodowym transporcie drogowym lub przewozach kabotażowych.

Urządzenia te będą wykorzystywane już nie tylko do egzekwowania czasu jazdy i odpoczynku, ale także kabotażu i delegowania. Dodanych zostanie szereg funkcjonalności, aby umożliwić inspektorom odczytywanie większej ilości informacji zdalnie, przy użyciu nowatorskiej technologii DSRC. Inne funkcje, które zostaną wprowadzone wraz z tachografami drugiej generacji to:

  • możliwość sprawdzania ruchu transgranicznego za pomocą satelitarnego systemu pozycjonowania,
  • weryfikacja czasu i miejsca załadunku oraz rozładunku towaru,
  • możliwość aktualizacji oprogramowania tachografów w razie zmian w przepisach.

Czy wiesz, jakie obowiązują kary za brak legalizacji (kalibracji) tachografu?

obowiazek-posiadania-tachografu

Tachografy w 2023 roku nie tylko z poczucia obowiązku

Od kiedy tachograf jest obowiązkowy, stał się nieodzownym elementem krajowego i międzynarodowego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz cennym narzędziem dla operatorów flot transportu towarowego i pasażerskiego. Przejście na tachografy drugiej generacji wydaje się więc kolejnym niezbędnym krokiem sprzyjającym jeszcze lepszemu usprawnieniu międzynarodowego ruchu i wyeliminowaniu niebezpiecznych nadużyć. A jak będzie w praktyce? Czas pokaże.

Sprawdź: Jak odczytać plik DDD z tachografu?”.