Blog

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy: co powinni wiedzieć właściciele firm transportowych?

29 grudnia 2023 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera firma-transportowa-kontrola-trzezwosci

Według danych Komisji Europejskiej rok 2022 przyniósł alarmujący wzrost przypadków zatrzymań nietrzeźwych kierowców na drogach. Policja zarejestrowała blisko 100 tys. takich incydentów, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu do roku poprzedniego. 

Liczby te świadczą o pilnej potrzebie wdrożenie skutecznych środków kontroli trzeźwości, zwłaszcza w sektorze transportowym. Co może zrobić firma transportowa, aby zadbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu, a także własną reputację? 

Badanie trzeźwości w transporcie: co powinni wiedzieć właściciele firm transportowych?

Bezpieczeństwo na drodze to priorytet dla każdej firmy transportowej, dlatego warto zdawać sobie sprawę z tego, jak dużą rolę odgrywa w tym kontekście kontrola trzeźwości. Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych nie tylko zagraża życiu i zdrowiu uczestników ruchu, ale może również przynieść poważne konsekwencje dla pracodawców.

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalny poziom alkoholu we krwi dla kierowców – również tych zawodowych – wynosi 0,2 promila (0,1 mg/l w wydychanym powietrzu). Przekroczenie tej wartości może skutkować poważnymi sankcjami. Firmy transportowe, których pracownicy dopuszczają się tego rodzaju wykroczeń, narażone są na:

 • uszkodzenie bądź zniszczenie pojazdu i/lub przewożonego ładunku,
 • kary finansowe,
 • odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu OC,
 • negatywny wpływ na wizerunek, a tym samym utratę zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Konsekwencje dla kierowców również są znaczące — obejmują:

 • sankcje finansowe i cywilne,
 • utratę uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • utratę możliwości pracy w zawodzie,
 • ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności.

Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości kierowców?

Od 21 lutego 2023 roku jako pracodawca możesz sprawdzić trzeźwość zatrudnionych kierowców. Pamiętaj jednak o tym, że badanie powinno być przeprowadzone przez upoważnioną do tego osobę, a także:

 • wpisane do regulaminu pracy lub innych aktów wewnątrzzakładowych,
 • przebiegać z poszanowaniem dóbr osobistych i przepisów RODO.

Co istotne, prawo wyklucza możliwość przechowywania przez Ciebie jako pracodawcę danych dot. kontroli w przypadku, gdy jego wynik jest negatywny.

Jak więc firma transportowa może badać kierowców?

Kontrola trzeźwości powinna stanowić integralną części strategii zarządzania flotą pojazdów i składać się z kilku elementów. Elektroniczne karty kontrolne, testy alkomatem czy nawet zaawansowane systemy monitoringu pojazdów to narzędzia, które ułatwiają przeprowadzanie badania na bieżąco.

Wśród najpopularniejszych metod wyróżnia się:

 • spektrometrię w podczerwieni,
 • utlenianie elektrochemiczne.

Nie mniej istotne w kontroli trzeźwości w transporcie działania prewencyjne. Wdrożenie systemu telematycznego stanowi kluczowy element tego procesu.

Integrując różnorodne dane z pojazdów, w tym informacje o prędkości, ruchu czy nagłym zatrzymaniu, pozwala on na stworzenie kompleksowej oceny zachowań pracowników. Na tej podstawie możesz identyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyko związane z prowadzeniem służbowych pojazdów przez nietrzeźwych kierowców.

Warto też uświadamiać pracowników na temat konsekwencji i niebezpieczeństw związanych z jazdą pod wpływem substancji psychoaktywnych. Rzetelne przekazywanie informacji może przyczynić się do zmiany postaw i promowania bezpiecznych praktyk wśród personelu.

Kontrola trzeźwości kierowców

Podsumowując, jako właściciel firmy transportowej nie powinieneś bagatelizować roli, jaką w utrzymaniu wysokich standardów branżowych odgrywa badanie trzeźwości pracowników. Warto nie tylko przeprowadzać regularne kontrole w miejscu pracy, ale także pamiętać o zwalczaniu potencjalnych zagrożeń.

W tym celu warto skorzystać z aplikacji mobilnej Flotman, która oferuje mnóstwo funkcji i narzędzi, gromadzących i analizujących parametry jazdy w czasie rzeczywistym. Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi możliwościami tego rozwiązania!

Chcesz być na bieżąco na temat zmian i nowości w transporcie? Odwiedź nasz blog!