Blog

Kobiety są lepszymi kierowcami niż mężczyźni? Są na to dowody!

25 czerwca 2018 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Bezpieczeństwo na drogach - to zasługa kobiet czy mężczyzn?

Mobilność jest w dzisiejszych czasach jedną z najbardziej pożądanych cech – zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Z tego względu liczba samochodów w ruchu drogowym nieustannie rośnie. Jak w obliczu tego trendu wygląda bezpieczeństwo na drogach naszego kraju oraz kto jest w większym stopniu odpowiedzialny za jego naruszanie – kobiety czy mężczyźni?

Bezpieczeństwo na drogach w Polsce – niechlubne statystyki

Każdego roku w wypadkach komunikacyjnych w Polsce ginie blisko 3 tysiące osób. W samym 2017 r. doszło do 32 705 zdarzeń drogowych tego typu, te zaś pociągnęły za sobą aż 39 394 rannych oraz 2 810 ofiar śmiertelnych. Mimo iż w porównaniu do lat poprzednich dane te uległy poprawie, a liczba wypadków oraz tych, którzy w nich ucierpieli, spadła o kilka procent, poziom bezpieczeństwa na drogach naszego kraju wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Najlepiej obrazują to statystyki Unii Europejskiej. W Polsce wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców wynosi 75. Daje nam to niechlubne miejsce w czołówce państw o największym odsetku osób zabitych w wypadkach drogowych. Gorsze wyniki osiąga jedynie Rumunia (98), Bułgaria (96) oraz Chorwacja (80).

Dla porównania – średnia europejska kształtuje się na poziomie 49 ofiar śmiertelnych. W jaki sposób na ezpieczeństwo na drogach oddziałują uwarunkowania prowadzących pojazdy oraz która z płci – kobiety czy mężczyźni – posiada cechy lepszego kierowcy?

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

Kobiety czy mężczyźni – kto zasługuje na miano lepszych kierowców?

W przeważającej części wielu społeczeństw wciąż głęboko zakorzenione pozostaje przeświadczenie o tym, że to mężczyźni posiadają więcej cech i umiejętności pretendujących ich do miana dobrych kierowców. Stosunkowo klarownie ilustrują to wyniki sondażu przeprowadzonego przez kanadyjski ośrodek Harris Decima. Na pytanie – kto jest lepszym kierowcą – 36% ankietowanych odpowiedziało, że mężczyźni. Podczas kiedy na kobiety wskazało mniej, bo 29% respondentów.

Odzwierciedlenie takiego myślenia można zaobserwować także w wielu zawodach związanych z prowadzeniem pojazdów, które z założenia przez długi czas zarezerwowane były tylko dla mężczyzn. Mimo stopniowego przełamywania tych standardów oraz otwarcia drzwi zawodowej kariery kierowcy dla płci przeciwnej, obraz kobiety za kierownicą autobusu czy samochodu ciężarowego u niektórych wciąż budzi zdziwienie, konsternację lub nawet swego rodzaju obawy. Tymczasem jest to całkowicie nieuzasadnione i bezpodstawne. Jak się bowiem okazuje, kobiety zdecydowanie częściej zasługują na miano bezpieczniejszych kierowców niż mężczyźni.

Bezpieczna jazda – w tym kobiety zdecydowanie wygrywają

Kwestią powszechnie znaną jest fakt, iż kobiety są zwykle bardziej ostrożne. W odróżnieniu od mężczyzn – wykazują się mniejszą skłonnością do ryzykownych zachowań. Odnosi się to także do sytuacji na drogach. Z danych zgromadzonych w statystykach policyjnych wynika, iż w 2014 r. liczba wypadków spowodowanych przez kobiety wyniosła 6 154, zaś śmierć w wyniku tych zdarzeń poniosło 261 osób. Te same dane odniesione do mężczyzn pozostają dla nich nieubłagane. Z ich winy w omawianym okresie doszło bowiem aż do 21 500 wypadków, które skończyły się śmiercią ponad 1 900 osób.

Różnica ta nie wynika przy tym z mniejszej ogólnej liczby kobiet posiadających prawo jazdy. Badania uwzględniające ten fakt dowodzą niezmiennie, że to kobiety w dużej mierze odpowiadają za bezpieczeństwo na drogach. Przedstawicielki płci pięknej odpowiadają za jedynie jedną czwartą wszystkich wypadków, mających miejsce w Europie, a także rzadziej łamią przepisy ruchu drogowego.

>> Bezpieczeństwo jazdy a telematyka. Czytaj więcej na blogu >>

Uwarunkowania płciowe a bezpieczeństwo na drogach – czy istnieją jakieś powiązania?

Analizując sposób prowadzenia pojazdów przez kobiety i mężczyzn można dostrzec, iż każda z płci posiada swój odmienny styl jazdy. Ten zaś w dużej mierze determinuje charakter popełnianych błędów. Oczywiście oddziałują one negatywnie na poziom bezpieczeństwa na drogach. Kobiety zwykle jeżdżą wolniej i ostrożniej. Kładą duży nacisk na odpowiedzialność i bezpieczeństwo podróży. Podczas kiedy mężczyźni skłonni są do pewnej, szybkiej, momentami wręcz agresywnej jazdy. To sprawia, że częściej odpowiadają za błędy będące wynikiem przekroczenia prędkości lub niedostosowania jej do warunków ruchu drogowego. Podobnie za: nieustąpienie pierwszeństwa pojazdu lub pieszemu, niezachowania bezpiecznej odległości między autami czy wreszcie nieprawidłowego wyprzedzania.

Z danych policyjnych wynika również, że na pozycji mężczyzn jako bezpiecznych kierowców wpływa także częste korzystanie przez nich z telefonów komórkowych w czasie jazdy samochodem. Z drugiej jednak strony wykazują oni zwykle większe opanowanie w sytuacjach stresowych oraz zdolność do podjęcia szybkiej decyzji. Posiadają także lepszą orientację techniczną.

Kobiety natomiast, mimo iż jeżdżą na ogół wolniej, są jednocześnie bardziej „uparte” za kółkiem oraz nie dostrzegają niektórych czynników na drodze np. pojazdów próbujących włączyć się do ruchu z drogi podporządkowanej.

Bezpieczeństwo na drogach uzależnione jest od wielu różnych czynników. Jednym z nich jest determinowany uwarunkowaniami płciowymi styl jazdy poszczególnych kierowców oraz powodowane nim błędy. Wbrew spotykanym opiniom i przeświadczeniom, badania dowodzą jednoznacznie, że bezpieczna jazda pozostaje w zdecydowanej większości przypadków domeną kobiet niż mężczyzn, co czyni je lepszymi – bo ostrożnymi i rozważnymi kierowcami.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>