Blog

Jak szybciej i łatwiej trafiać do celu? 3 korzyści z optymalizacji tras przejazdu

26 stycznia 2021 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera Jak szybciej i łatwiej trafiać do celu? 3 korzyści z optymalizacji tras przejazdu

Zwykle na miejsce można dotrzeć różnymi drogami. Sztuką jest jednak wybranie tej, która pozwoli skrócić czas dostawy i zmaksymalizować zyski ze zlecenia. Jakie korzyści pociąga za sobą optymalizacja tras transportowych?

Optymalizacja tras przejazdu: oszczędność kosztów

Jak najskuteczniej ograniczyć koszty eksploatacji samochodów służbowych? Ograniczając liczbę pokonywanych przez nie kilometrów. Nie chodzi jednak o zmniejszanie liczby zleceń czy spotkań służbowych. Rozwiązania dostarcza tu optymalizacja trasy przejazdu. W jaki sposób przyczynia się ona do redukcji wydatków w firmie?

Odpowiednie wyznaczenie drogi pozwala zaplanować szczegóły trasy tak, by była ona zarówno bezpieczna, jak i ekonomiczna. Nie chodzi tu przy tym wyłącznie o skrócenie jej długości. Niezwykle istotną rolę odgrywa też ukształtowanie terenu czy rodzaj nawierzchni. Trasy przebiegające w terenie górzystym czy też wytyczone zniszczonymi drogami znacząco zwiększają spalanie – nawet, kiedy są najkrótszą opcją. Do tego – szczególnie te ostatnie – przyspieszają eksploatację pojazdu i generują dodatkowe koszty serwisu czy napraw. Optymalizacja tras transportowych pozwala dokładnie przeanalizować szczegóły przejazdu oraz wybrać jego najbardziej ekonomiczną i oszczędną wersję.

auta firmowe Flotman

To jednak nie wszystko. Profesjonalna optymalizacja tras to także szansa na uniknięcie mandatów za zbyt szybką prędkość czy kar umownych za przekroczenie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu. W przeliczeniu na całą flotę i liczbę przejazdów w roku może to przełożyć się na pokaźne oszczędności.

Optymalizacja trasy a oszczędność czasu

Czas to dziś jedna z ważniejszych wartości w większości firm. Z tego względu przedsiębiorcy pracują nad sposobami pozwalającymi maksymalnie skrócić i usprawnić procesy biznesowe. Z tego też względu nieocenioną rolę może odgrywać tu optymalizacja tras przejazdu. W jaki sposób?

Prawidłowe zaplanowanie drogi, jaką musi pokonać samochód służbowy, to oszczędność nie tylko paliwa, ale i czasu. Ominięcie nieprzewidzianych objazdów czy remontów przez wyznaczenie alternatywnej trasy ułatwia trzymanie się ram czasowych danego zadania. To natomiast pozwala nie tylko wywiązać się ze zobowiązań wobec klienta, ale i zachować płynność funkcjonowania firmy. Punktualne dotarcie na miejsce to jednak nie tylko kwestia kurtuazji. Tutaj również niemałą rolę odgrywają kwestie finansowe.

Szacuje się, że dzień bezczynności pojazdu może kosztować nawet kilkaset złotych – uwzględniając wszelkie opłaty, jak i zlecenia, które w tym czasie mogłyby być zrealizowane. Do tego dochodzi usprawnienie codziennej pracy fleet managera, poprzez efektywniejsze  zarządzanie pracą kierowców.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Większa efektywność dzięki optymalizacji tras transportowych

Optymalizacja tras to wreszcie także i większa efektywność oraz sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odpowiednio przeprowadzona, pozwala fleet managerom uniknąć błędów przy planowaniu przejazdów oraz objąć kontrolę tak nad flotą, jak i nad realizacją zleceń. Lepsze zarządzanie pojazdami i kierowcami pomaga także optymalnie gospodarować ich czasem pracy oraz wyeliminować wszelkie nadużycia, związane chociażby z wykorzystywaniem samochodów służbowych do celów prywatnych bez zgody pracodawcy. Przydatne może okazać się również udostępnianie innemu kierowcy lub kontrahentowi linka do aktualnej lokalizacji pojazdu na mapie. Pomaga to w efektywniejszym zaplanowaniu np. rozładunku przewożonego towaru, czy awaryjnej zmiany kierowcy na trasie. Z takiej funkcjonalności można skorzystać w ramach aplikacji Flotman.

To wszystko w naturalny sposób przekłada się na osiąganie lepszych wyników biznesowych i skuteczniejsze realizowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa. Optymalizacja trasy przejazdu to więc znaczące wsparcia dla funkcjonowania firmy – zarówno doraźnie, jak i w przyszłości.