Blog

Ile wynosi czas pracy kierowcy zawodowego w 2023?

1 marca 2023 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Poradnik Fleet Managera czas-pracy-kierowcy-zawodowego

Zmęczenie kierowców jest znanym czynnikiem ryzyka kolizji drogowych. Może spowodować utratę koncentracji lub, co gorsza, doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku. Aby zapobiec takim sytuacjom, w 2023 roku wprowadzono tygodniowy czas pracy, który dotyczy zarówno kierowców pracujących w ramach etatu, jak i na własny rachunek.

Ile wynosi maksymalny czas pracy kierowcy w 2023 roku?

Zgodnie z unijnymi przepisami osoby poruszające się:

 • pojazdami ciężarowymi powyżej 3,5 tony (wraz z przyczepami),
 • busami posiadającymi więcej niż 8 miejsc pasażerskich

zobowiązane są do przestrzegania limitów dotyczących maksymalnej liczby godzin spędzonych za kierownicą. Restrykcje te zostały wprowadzone przede wszystkim w celu:

 • zmniejszenia ryzyka wypadku spowodowanego zmęczeniem kierowcy,
 • zwiększenia wydajności załadunku i rozładunku.

czas-pracy-kierowcow-zawodowych

Czas pracy kierowców zawodowych w 2023 roku reguluje Europejska dyrektywa w sprawie czasu pracy. Zgodnie z jej zapisami:

 • w trakcie zmiany kierowca może prowadzić pojazd przez 9 godzin (2 razy w tygodniu do 10 godzin),
 • po 4,5-godzinnej jeździe pracownik musi zrobić co najmniej 45-minutową przerwę,
 • czas odpoczynku po powrocie do bazy lub miejsca zamieszkania musi wynosić co najmniej 24 godziny,
 • tygodniowy czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 56 godzin.

Czas pracy kierowcy – ściąga >>

Od powyższych zasad obowiązują jednak pewne odstępstwa. Przekroczenie limitów czasu pracy jest dopuszczalne w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, których nie dało się przewidzieć na etapie planowania transportu. Zalicza się do nich m.in.:

 • trudne warunki atmosferyczne,
 • zdarzenia na przejściach granicznych,
 • zator komunikacyjny.

Każdy pojedynczy incydent musi zostać szczegółowo opisany przez kierowcę na tachografie cyfrowym. W przeciwnym razie zarówno na pracownika, jak i pracodawcę mogą zostać nałożone wysokie kary pieniężne.

Sprawdź Kto musi mieć tachograf w 2023 roku? Kiedy tachograf jest obowiązkowy?”.

tygodniowy-czas-pracy-kierowcy

Czas pracy kierowców a tachograf cyfrowy

Co istotne, nie tylko zdarzenia losowe wymagają wpisów do tachografu. Każdy pracownik jest zobowiązany do korzystania z karty do tachografu podczas swojej zmiany, począwszy od momentu uruchomienia silnika. Co więcej, kierowca powinien pamiętać także o:

 • wyborze właściwego trybu na urządzeniu – w zależności od wykonywanej czynności (jazda, odpoczynek itd.),
 • wpisaniu symbolu kraju, w którym rozpoczyna i kończy pracę,
 • wyjęciu karty, gdy pojazd jest przejęty przez innego kierowcę.

Tachograf cyfrowy rejestruje dzienny i tygodniowy czas pracy wszystkich kierowców, dlatego przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu. Ze względu na możliwą kontrolę — fleet managerowie są zobowiązani do pobierania i przechowywania danych pochodzących z tachografów przez 45 dni. W przypadku wykrycia błędów lub nadużyć uprawnione służby mogą nałożyć wysokie kary – sięgające nawet kilku tysięcy złotych.

Na pewno zainteresuje Cię też Transport do 3,5 tony a tachograf — wymagania 2023 roku”.

Jeżeli szukasz precyzyjnego i funkcjonalnego narzędzia do ewidencjonowania czasu pracy kierowców, postaw na system telematyczny Flotman. Dzięki temu rozwiązaniu zadbasz nie tylko o komfort pracowników, ale również zwiększysz efektywność floty i zredukujesz koszty prowadzenia działalności.