Blog

Flota w polu, czyli czym jest geofencing?

3 marca 2021 | Flotman | Kategorie: Nowe Technologie Flota w polu, czyli czym jest geofencing?

Optymalne planowanie tras, skuteczna kontrola pojazdów i sprawne zarządzanie flotą, ochrona przed kradzieżą – to tylko niektóre korzyści, jakie pociąga za sobą geofencing. Co to za technologia oraz jakie zastosowanie znajduje we flocie firmowej?

Co to jest geofencing?

Rynek związany z technologią geofence przybiera coraz to większe rozmiary. O ile w 2019 r. jego wartość wynosiła 565 milionów dolarów, o tyle szacunki pokazują, że w 2025 r. wzrośnie aż do 2063 miliona dolarów. Co to jest geofencing i czemu zawdzięcza tak dużą popularność? Najogólniej rzecz biorąc, geofencing to usługa lokalizacji, która wykorzystując sygnał GPS, wyznacza wirtualny obszar w świecie rzeczywistym – tzw. geofence czy geostrefę. Następnie, dzięki odpowiednim ustawieniom, po przekroczeniu tego obszaru system wysyła automatyczne powiadomienia: SMS, email lub push w aplikacji. Mówiąc więc najogólniej – geofensing odpowiedzialny jest za wywołanie określonej akcji na urządzeniu, w momencie, gdy użytkownik przekroczy lub wyjedzie z danego obszaru.

Dzięki uniwersalności technologia ta znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. W sposób szczególny sprawdza się jednak w motoryzacji, podnosząc jakość i efektywność zarządzania flotą pojazdów służbowych. Jakie korzyści przynosi wdrożenie geofencingu w przedsiębiorstwie?

auta firmowe Flotman

Monitorowanie aktywności pojazdów

Zarządzanie flotą pojazdów przez geostrefy pociąga za sobą szereg korzyści, przekładających się na funkcjonowanie parku pojazdów. W jaki sposób? Za sprawą geofensingu, fleet manager otrzymuje niezwłocznie informację o tym, że pracownik wjechał na oznaczony obszar, np. na teren centrum logistycznego. Dzięki wyszczególnieniu kilku takich stref może na bieżąco śledzić położenie pojazdu, bez konieczności spoglądania na mapę. Automatyczne powiadomienia poinformują go bowiem, że kierowca właśnie wyjechał na trasę czy przekroczył granicę.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

O taką funkcjonalność rozbudowaliśmy też aplikację Flotman. Dzięki niej fleet maanger może łatwo oznaczyć wszelkie strefy i punkty zdefiniowane, kluczowe dla danej trasy.

 

Następnie może również wybrać dogodny dla siebie rodzaj alarmów, informujących o przekroczeniu określonej strefy. Mogą one przybrać formę powiadomień w aplikacji lub też wiadomości mailowych czy SMS. Dzięki temu będzie on w stanie swobodnie zarządzać geostrefami w wygodny dla siebie sposób, posiadając informacje o położeniu pojazdów w zasięgu ręki.

Geofencing a kontrola pracowników

Geofencing to skuteczny sposób na monitorowanie nie tylko położenia pojazdów, ale i aktywności pracowników. W jaki sposób? W  aplikacji Flotman do każdego z alarmów można skonfigurować harmonogramy, zgodnie z którymi alarmy będą aktywne.

Oznacza to, że np. w fleet manager będzie mógł np. otrzymać powiadomienie, jeśli w godzinach pracy pracownik wjedzie do strefy „dom” lub opuści strefę, w której powinien być obecny podczas pracy.

Podobnie manager floty może oznaczyć również jako geofence dzielnicę, miasto, kraj, lub dowolnie wybrany obszar oraz monitorować, kto je przekracza i tym samym – w sposób nieautoryzowany korzysta z auta. W aplikacji Flotman otrzyma on informacje zarówno o niewłaściwie użytkowanym pojeździe, jak i przypisanym do niego kierowcy.

>> Nie jesteś jeszcze naszym klientem? Pobierz dostęp do KONTA DEMO i sprawdź! >>

Ochrona przed kradzieżą

Z danych stowarzyszenia TAPA (Transported Asset Protections Association) wynika, że od stycznia do czerwca 2019 r. w Europie doszło do 4197 kradzieży ładunku. Niezależnie od tego, czy dotyczy ona przewożonego towaru, czy samochodu służbowego, pociąga znaczącą stratę dla budżetu flotowego. Jej rozmiary można zminimalizować sięgając po geofensing.

Otrzymując powiadomienie o tym, że pojazd znajduje się poza wyznaczoną strefą GPS, manager będzie w stanie łatwo zidentyfikować odstępstwo od zaplanowanej trasy. To natomiast pozwoli mu szybko skontaktować się z kierowcą i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.

Jak więc widać, geofensing posiada szerokie zastosowanie i może znacząco usprawnić zarządzanie flotą niemal w każdym aspekcie.