Blog

Brak mandatu za jazdę bez OC i dowodu rejestracyjnego? Już wkrótce!

3 lipca 2018 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Bez kary za brak OC? Już wkrótce wejdą w życie nowe przepisy.

Obawiasz się kary za brak OC? Męczy Cię konieczność pamiętania o wożeniu przy sobie dokumentów samochodowych? Już niedługo! Według ustawy uchwalonej przez Sejm, jazda bez dowodu rejestracyjnego oraz poświadczenia polisy OC będzie całkowicie legalna, a za ich brak nie będzie groził mandat. Kiedy wejdą w życie nowe przepisy oraz jakich dokładnie zmian można się spodziewać?

Kary za brak OC i dowodu rejestracyjnego

Zgodnie z art. 95. kodeksu wykroczeń, dotychczas za jazdę bez dokumentów (takich jak dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz poświadczenie polisy OC) można było otrzymać pouczenie bądź grzywnę. Mimo iż funkcjonariusze policji wystawiali najczęściej mandat w wysokości 50 zł, taryfikator pozwalał na zwiększenie jego wysokości nawet do 250 zł. Taki jednorazowy wydatek kierowcy musieli ponieść za roztargnienie i udanie się w trasę bez wymaganych dokumentów. Sytuacja ta wkrótce jednak ulegnie zmianie.

Najnowsza nowelizacja Prawa o ruchu drogowym stanowi bowiem, iż jazda bez OC oraz dowodu rejestracyjnego nie będzie już dłużej karana. To oznacza, że w czasie rutynowej kontroli nie będzie potrzeby okazywania policjantom niezbędnych dotychczas dokumentów samochodowych. Wszystkie potrzebne informacje zweryfikują drogą elektroniczną – za pośrednictwem systemu informatycznego CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów).

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

Jazda bez dowodu rejestracyjnego – co to oznacza w praktyce?

Zwolnienie z konieczności posiadania przy sobie dokumentów samochodowych to z pozoru niewielka zmiana. W rzeczywistości rozwiązanie to jednak nie tylko pozwoli kierowcom uniknąć kary za brak OC (a ściślej: za brak dokumentu poświadczającego ważność polisy) czy dowodu rejestracyjnego, ale i ułatwi pracę policji. Jak w praktyce będą wyglądały kontrole pojazdów po wejściu w życie nowych przepisów?

Po planowanych zmianach wystarczy, że sprawdzający samochody funkcjonariusze połączą się z Centralną Ewidencją Pojazdów za pomocą komputerów służbowych. Tam znajdą takie informacje jak m.in. ważność polisy OC, dane dotyczące rejestracji pojazdu czy zmian właściciela. Pozwoli to szybko i sprawnie zyskać funkcjonariuszom wgląd do całokształtu niezbędnej wiedzy. Informacje te staną się łatwiej dostępne i przejrzyste, dzięki zgromadzeniu ich w jednej płaszczyźnie, w miejsce dotychczasowych kilku dokumentów.

Co jednak w sytuacji, gdy pojawią się przesłanki ich zatrzymania? Również tę kwestię przewidział ustawodawca. Zamiast fizycznej konfiskaty dowodu rejestracyjnego i poświadczenia OC, organy kontroli drogowej oznaczą jedynie fakt ich zatrzymania w systemie CEP. Co jednak nie ulegnie zmianie – w każdej takiej sytuacji będą zobowiązane do wydania stosownego pokwitowania.

Kary za brak OC? Ograniczenia nowych przepisów

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym pociągają za sobą wiele nowych rozwiązań. Ich oddziaływanie ma jednak ograniczony zasięg. Przede wszystkim jazda bez dokumentów, na jaką pozwalają, nie  odnosi się do prawa jazdy. Jego poświadczenie kierowcy będą musieli niezmiennie posiadać przy sobie w formie fizycznej.

WAŻNE: Dodatkowo utrudnienie może pojawić się podczas podróży za granicę. Służby obcych krajów nie będą bowiem posiadały dostępu do polskich rejestrów. Z tego względu jedyną formą weryfikacji pozostaną dla nich papierowe dokumenty. Dlatego też, pomimo dopuszczonej jazdy bez dowodu rejestracyjnego, wybierając się do stacji kontroli pojazdów warto zabierać ze sobą papierowy dokument i uzyskać stempel potwierdzający badanie. Pozwoli to uniknąć specjalnego ubiegania się o niego podczas planowania wyjazdu za granicę.

Jazda bez poświadczenia OC, ale konieczne ubezpieczenie

Pomimo iż nowe przepisy dopuszczają bezkarną jazdę bez OC, należy pamiętać, że odnosi się to jedynie do dokumentów poświadczających jego zawarcie. Obowiązek ubezpieczenia pojazdu pozostał przez ustawodawcę utrzymany. Jedyne, co w tej kwestii się zmieniło, to kara za niedopełnienie tej czynności. Od początku roku, mandat za brak ubezpieczenia jest dla kierowców dotkliwszy i może wynieść nawet 2100 zł. Skąd ta kwota?

Kara za brak OC uzależniona jest od kilku czynników, w tym głównie od typu posiadanego pojazdu oraz czasu jazdy nim bez ważnej polisy ubezpieczeniowej. Konkretne stawki natomiast powiązane są z wysokością płacy minimalnej w danym roku. Dla posiadaczy samochodów osobowych wynoszą jej dwukrotność. W przypadku pojazdów ciężarowych, kara za brak OC jest natomiast trzykrotnie wyższa od wartości najmniejszego wynagrodzenia.

To jednak nie wszystko. Prawdziwe problemy finansowe zaczynają się w sytuacji kolizji drogowej. Kiedy spowoduje ją kierowca, zobowiązany jest zwrócić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego całą kwotę, jaką ten wcześniej wypłacił poszkodowanym w wypadku. Jak więc widać, warto ubezpieczyć swój pojazd – zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i patrząc od strony finansowej.

Baza wiedzy Flotman

Jazda bez OC – od kiedy nowe przepisy?

Nowe rozwiązania ustawowe pierwotnie miały wejść w życie 4 czerwca 2018 r. Komunikat zwalniający kierowców z konieczności posiadania przy sobie dokumentów auta (dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia opłaty polisy OC) został już podpisany przez Ministra Cyfryzacji, Marka Zagórskiego i oficjalnie ogłoszony. Nie oznacza to jednak, że kierowcy mogą już jeździć bez wymaganych dokumentów (i uniknąć kary za brak OC). Na to trzeba będzie jeszcze poczekać – aż do planowanej daty wejścia w życie nowych przepisów: 1. października 2018 r.

Obowiązywanie nowych standardów uzależnione jest bowiem od modernizacji i dostosowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w wersji 2.0. W praktyce więc możliwość zastosowania zmian i jazdy bez dokumentów została zawieszona do czasu wdrożenia nowych rozwiązań technicznych. Oznacza to, że niezależnie od kraju rejestracji, kierowcy nadal muszą jeszcze wozić ze sobą stosowne poświadczenia. W przeciwnym wypadku mogą zostać zaskoczeni karami za brak OC czy dowodu rejestracyjnego.

Oficjalne potwierdzenie zwolnienia z tego obowiązku ogłoszone zostanie na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Dzięki temu kierowcy zyskają czas na przygotowanie się do planowanych zmian, obsługa CEPiK-u natomiast – na dostosowanie systemu do nowych standardów.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>