Blog

Bezpieczeństwo na drodze: jak technologia GPS może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków?

7 września 2018 | Flotman | Kategorie: Zastosowania systemów GPS Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nawyków kierowców - te zaś można monitorować za pomocą systemów GPS.

Bezpieczeństwo na drodze lub jego brak to jeden z ważniejszych czynników decydujących o tym, że praca kierowcy obciążona jest znacznym ryzykiem zawodowym. Mimo iż sytuacja w Polsce uległa poprawie, poziom bezpieczeństwa wciąż pozostawia wiele do życzenia. W jaki sposób system GPS może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców?

Bezpieczeństwo na drodze w Polsce – niechlubne statystyki

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej spadła w 2017 r. o 2 % w porównaniu do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę wyższy fakt, że również we wcześniejszych latach odsetek zgonów ofiar wypadków drogowych był wyższy – śmiało wysunąć tezę, że w tragicznych zdarzeniach drogowych zauważalna jest tendencja spadkowa. Optymistyczne statystyki nie pozwalają jednak wysunąć równie optymistycznych wniosków. Poziom bezpieczeństwa na drogach europejskich wciąż nie jest satysfakcjonujący, a sytuacja w Polsce dalece odbiega od unijnych standardów. 75 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców (w porównaniu do 49 dla całej UE w ubiegłym roku) plasuje nasz kraj w czołówce państw o największym zagrożeniu życia i zdrowia w ruchu drogowym.

Gdzie należy upatrywać źródeł tych niechlubnych statystyk? W większości przypadków powodem są niewłaściwe zachowania kierowców. W czołówce tych najczęściej popełnianych znajduje się m.in.:

  • zbyt duża prędkość (na którą w terenie zabudowanym pozwala sobie aż 86,5% kierowców),
  • przekroczenie maksymalnej wartości obrotów silnika,
  • ostre przyspieszanie i hamowanie .

Te główne błędy w stylu jazdy polskich kierowców samochodów służbowych można z łatwością wykryć za pomocą systemu GPS. Jak wykorzystać to narzędzie, aby poprawić sposób jazdy i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców?

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Doskonalenie techniki jazdy za pomocą systemu GPS

Wielu kierowców pojazdów służbowych postrzega system GPS jako urządzenie służące monitorowaniu ich jazdy oraz wysyłaniu do pracodawców sygnału o wszelkich jej nieprawidłowościach. Sprowadzanie jego roli jedynie do narzędzia kontroli i represji jest jednak zbyt daleko idącym uproszczeniem. Może służyć przecież jako środek doskonalenia techniki jazdy, a co za tym idzie – zwiększania bezpieczeństwa na drodze. W jaki sposób jest to możliwe?

>> Aplikacja mobilna dla kierowców Flotman Driver – bezpieczeństwo i zarządzanie stylem jazdy. Sprawdź >>

Otóż najnowsze urządzenia monitorujące, poza wyposażeniem w moduł GPS, bardzo często podłączone są także do instalacji elektronicznej pojazdu (gniazda diagnostycznego OBD II, czy szyny CAN). To z kolei pozwala z dużą dokładnością odczytywać wiele danych dotyczących techniki jazdy samochodem. Jakie konkretnie dane możemy monitorować w ten sposób? Należą do nich między innymi:

  • precyzyjna prędkość chwilowa,
  • obroty silnika,
  • wybrany bieg,
  • częstotliwość uruchamiania układu ABS,
  • częstotliwość interwencji systemu ESP.

Umiejętna analiza takich danych pozwala łatwo dostrzec wszelkie nieprawidłowości oraz pracować nad ich wyeliminowaniem.

Monitorowanie techniki jazdy samochodem za pomocą raportów

Odczytywanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących sposobu prowadzenia pojazdu to niejedyna korzyść, jaką system GPS oferuje przedsiębiorcom i ich kierowcom. Po każdej podróży zamontowane w samochodzie urządzenia monitorujące generują szczegółowe raporty, zawierające szeroki zakres informacji. Obok tych najbardziej podstawowych (jak długość przebytego dystansu, zużyte paliwo czy prędkość średnia i maksymalna) znaleźć można bardziej precyzyjne statystyki i zestawienia, szczególnie przydatne dla samych kierowców. Zaliczyć można do nich takie parametry, jak ostre przyspieszenia, nadmierne hamowania czy nagłe i zbyt ostre skręcanie pojazdem.

System monitoringu pozwala wykryć także błąd stosunkowo często i nieświadomie popełniany przez wielu kierowców, jak jazda stylem „gaz – hamulec”, znacznie obciążająca silnik. Nowoczesne rozwiązania nie tylko informują o nieekonomicznej i niebezpiecznej jeździe, ale dzięki współrzędnym GPS – wskazują dokładne miejsce na mapie, gdzie doszło do popełnienia błędów. Przejrzyście zaprezentowane na raportach dane umożliwiają kierowcom analizę, a wraz z nią – doskonalenie techniki jazdy.

System GPS a możliwość automatycznego wezwania pomocy 

Posiadanie w samochodzie systemu GPS może skrócić czas odpowiedzi policji, pogotowia czy straży pożarnej na zgłoszenie wypadku aż o 60% w miastach i 50% na wsiach. Można oszacować, iż dzięki zastosowaniu systemów GPS w pojazdach śmiertelność na drogach ma szansę zmniejszyć się aż o 2 500 osób rocznie. Jak to możliwe? Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być instalowany we wszystkich samochodach od 2018 r. lokalizator GPS, automatycznie zawiadamiający najbliższe pogotowie o zaistniałym wypadku.

Poza informacją o samym zdarzeniu system ma przekazywać lokalizację pojazdu, czas, kierunek jazdy oraz stan poduszek powietrznych. Co jednak najważniejsze – działa on automatycznie. Oznacza to, że zawiadomi o niebezpiecznym zdarzeniu także wtedy, gdy kierowca straci przytomność bądź nie będzie w stanie mówić. Mimo iż rozwiązania te są dość innowacyjne, system GPS przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drodze już od dawna. Dowiódł tego projekt przeprowadzony przez firmę LeasePlan we Włoszech w latach 2014 – 2015. Po jego zakończeniu okazało się, że wśród 16 tys. poddanych badaniu pojazdów, częstotliwość roszczeń związanych z wypadkami z udziałem aut wyposażonych w urządzenia telematyczne spadła niemal o jedną trzecią. Było to możliwe dzięki systematycznemu doskonalenie techniki jazdy z udziałem monitoringu GPS.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Bezpieczeństwo na drodze w Polsce wciąż nie znajduje się na satysfakcjonującym poziomie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oferowanym przez najnowsze systemy GPS, istnieje jednak szansa na znaczną poprawę sytuacji. Doskonalenie techniki jazdy samochodem, dzięki szczegółowym raportom i statystykom, bez wątpienia pomoże kierowcom zmienić styl jazdy i porzucić złe praktyki oraz stare przyzwyczajenia.