Monitoring GPS pojazdów - Flotman
Flotman Classic Flotman New
Blog

Bezpieczeństwo na drodze: jak technologia GPS może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków?

7 września 2018 | Flotman | Kategorie: Zastosowania systemów GPS Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nawyków kierowców - te zaś można monitorować za pomocą systemów GPS.

Bezpieczeństwo na drodze lub jego brak to jeden z ważniejszych czynników decydujących o tym, że praca kierowcy obciążona jest znacznym ryzykiem zawodowym. Mimo iż sytuacja w Polsce uległa poprawie, poziom bezpieczeństwa wciąż pozostawia wiele do życzenia. W jaki sposób system GPS może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców?

Bezpieczeństwo na drodze w Polsce – niechlubne statystyki

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej spadła w 2017 r. o 2 % w porównaniu do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę wyższy fakt, że również we wcześniejszych latach odsetek zgonów ofiar wypadków drogowych był wyższy – śmiało wysunąć tezę, że w tragicznych zdarzeniach drogowych zauważalna jest tendencja spadkowa. Optymistyczne statystyki nie pozwalają jednak wysunąć równie optymistycznych wniosków. Poziom bezpieczeństwa na drogach europejskich wciąż nie jest satysfakcjonujący, a sytuacja w Polsce dalece odbiega od unijnych standardów. 75 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców (w porównaniu do 49 dla całej UE w ubiegłym roku) plasuje nasz kraj w czołówce państw o największym zagrożeniu życia i zdrowia w ruchu drogowym.

Gdzie należy upatrywać źródeł tych niechlubnych statystyk? W większości przypadków powodem są niewłaściwe zachowania kierowców. W czołówce tych najczęściej popełnianych znajduje się m.in.:

  • zbyt duża prędkość (na którą w terenie zabudowanym pozwala sobie aż 86,5% kierowców),
  • przekroczenie maksymalnej wartości obrotów silnika,
  • ostre przyspieszanie i hamowanie .

Te główne błędy w stylu jazdy polskich kierowców samochodów służbowych można z łatwością wykryć za pomocą systemu GPS. Jak wykorzystać to narzędzie, aby poprawić sposób jazdy i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców?

Doskonalenie techniki jazdy za pomocą systemu GPS

Wielu kierowców pojazdów służbowych postrzega system GPS jako urządzenie służące monitorowaniu ich jazdy oraz wysyłaniu do pracodawców sygnału o wszelkich jej nieprawidłowościach. Sprowadzanie jego roli jedynie do narzędzia kontroli i represji jest jednak zbyt daleko idącym uproszczeniem. Może służyć przecież jako środek doskonalenia techniki jazdy, a co za tym idzie – zwiększania bezpieczeństwa na drodze. W jaki sposób jest to możliwe?

Otóż najnowsze urządzenia monitorujące, poza wyposażeniem w moduł GPS, bardzo często podłączone są także do instalacji elektronicznej pojazdu (gniazda diagnostycznego OBD II, czy szyny CAN). To z kolei pozwala z dużą dokładnością odczytywać wiele danych dotyczących techniki jazdy samochodem. Jakie konkretnie dane możemy monitorować w ten sposób? Należą do nich między innymi:

  • precyzyjna prędkość chwilowa,
  • obroty silnika,
  • wybrany bieg,
  • częstotliwość uruchamiania układu ABS,
  • częstotliwość interwencji systemu ESP.

Umiejętna analiza takich danych pozwala łatwo dostrzec wszelkie nieprawidłowości oraz pracować nad ich wyeliminowaniem.

Monitorowanie techniki jazdy samochodem za pomocą raportów

Odczytywanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących sposobu prowadzenia pojazdu to niejedyna korzyść, jaką system GPS oferuje przedsiębiorcom i ich kierowcom. Po każdej podróży zamontowane w samochodzie urządzenia monitorujące generują szczegółowe raporty, zawierające szeroki zakres informacji. Obok tych najbardziej podstawowych (jak długość przebytego dystansu, zużyte paliwo czy prędkość średnia i maksymalna) znaleźć można bardziej precyzyjne statystyki i zestawienia, szczególnie przydatne dla samych kierowców. Zaliczyć można do nich takie parametry, jak ostre przyspieszenia, nadmierne hamowania czy nagłe i zbyt ostre skręcanie pojazdem.

System monitoringu pozwala wykryć także błąd stosunkowo często i nieświadomie popełniany przez wielu kierowców, jak jazda stylem „gaz – hamulec”, znacznie obciążająca silnik. Nowoczesne rozwiązania nie tylko informują o nieekonomicznej i niebezpiecznej jeździe, ale dzięki współrzędnym GPS – wskazują dokładne miejsce na mapie, gdzie doszło do popełnienia błędów. Przejrzyście zaprezentowane na raportach dane umożliwiają kierowcom analizę, a wraz z nią – doskonalenie techniki jazdy.

System GPS a możliwość automatycznego wezwania pomocy 

Posiadanie w samochodzie systemu GPS może skrócić czas odpowiedzi policji, pogotowia czy straży pożarnej na zgłoszenie wypadku aż o 60% w miastach i 50% na wsiach. Można oszacować, iż dzięki zastosowaniu systemów GPS w pojazdach śmiertelność na drogach ma szansę zmniejszyć się aż o 2 500 osób rocznie. Jak to możliwe? Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być instalowany we wszystkich samochodach od 2018 r. lokalizator GPS, automatycznie zawiadamiający najbliższe pogotowie o zaistniałym wypadku.

Poza informacją o samym zdarzeniu system ma przekazywać lokalizację pojazdu, czas, kierunek jazdy oraz stan poduszek powietrznych. Co jednak najważniejsze – działa on automatycznie. Oznacza to, że zawiadomi o niebezpiecznym zdarzeniu także wtedy, gdy kierowca straci przytomność bądź nie będzie w stanie mówić. Mimo iż rozwiązania te są dość innowacyjne, system GPS przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drodze już od dawna. Dowiódł tego projekt przeprowadzony przez firmę LeasePlan we Włoszech w latach 2014 – 2015. Po jego zakończeniu okazało się, że wśród 16 tys. poddanych badaniu pojazdów, częstotliwość roszczeń związanych z wypadkami z udziałem aut wyposażonych w urządzenia telematyczne spadła niemal o jedną trzecią. Było to możliwe dzięki systematycznemu doskonalenie techniki jazdy z udziałem monitoringu GPS.

Bezpieczeństwo na drodze w Polsce wciąż nie znajduje się na satysfakcjonującym poziomie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oferowanym przez najnowsze systemy GPS, istnieje jednak szansa na znaczną poprawę sytuacji. Doskonalenie techniki jazdy samochodem, dzięki szczegółowym raportom i statystykom, bez wątpienia pomoże kierowcom zmienić styl jazdy i porzucić złe praktyki oraz stare przyzwyczajenia.

Bezpieczeństwo na drodze: jak technologia GPS może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków?
Ocena: 5 z: 1