Blog

4 wyzwania dla menedżera floty w 2020 roku

10 grudnia 2019 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera 4 wyzwania dla menedżera floty w 2020 roku

Zdolność do reagowania na zmiany i wyciągania wniosków z przeszłości to podstawa skutecznego zarządzania flotą pojazdów. Proces ten nie byłby jednak pełny, gdyby zabrakło w nim również planowania. Mimo iż nie da się przewidzieć wszystkiego, istnieją pewne trendy, których nie sposób nie dostrzec. Z jakimi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się menedżerowie flot w 2020 roku?

  1. Elektromobilność i rozwój alternatywnych napędów

Obecność samochodów elektrycznych na polskich drogach nieustannie rośnie. Jak wynika z prowadzonego przez PZPM Licznika elektromobilności, pod koniec sierpnia 2019 r. zarejestrowano ich w Polsce 6672, z czego aż 2416 stanowiły auta całkowicie elektryczne. Mimo iż liczby te mogą wydawać się niewielkie, pociągają za sobą wzrost na poziomie 89% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Co prawda elektromobilność w Polsce, szczególnie w porównaniu do krajów Zachodniej Europy, znajduje się wciąż na niskim poziomie. Powyższe dane obrazują jednak wyraźnie wzrostową tendencję. W tym też kierunku zmierzają działania polskiego ustawodawcy. Oprócz tak ambitnych założeń, jak chociażby wprowadzenie na drogi do 2020 r. ok. 50 tys. samochodów elektrycznych, znalazły się również wymierne ulgi czy dofinansowania na ich zakup.

Co to oznacza dla fleet managerów? Otóż planując rozbudowę i rozwój floty samochodowej, powinni oni bez dwóch zdań uwzględnić tendencję do elektryfikacji transportu. W obliczu rozwoju elektromobilności w Polsce, wyposażenie firmy w pojazdy z alternatywnymi napędami może stanowić odległą, lecz z całą pewnością procentującą inwestycję. To jednak nie wszystko. W przyszłości może okazać się ona nie tylko kwestią wyboru, ale i obowiązkiem. To wszystko za sprawą polityki środowiskowej Unii Europejskiej oraz kierunków, jakie w tym względzie obrał polski ustawodawca.

  1. Opłata za korzystanie ze środowiska

Zwiększenie liczebności samochodów napędzanych energią elektryczną oraz rozwój elektromobilności w Polsce to nie tylko wyraz naturalnej ewolucji branży motoryzacyjnej. We wprowadzeniu tych zmian, niemały udział ma proekologiczna orientacja unijnych decydentów. Dążenie do niskoemisyjnego lub wręcz zeroemisyjnego transportu to bowiem jeden z kluczowych postulatów Komisji Europejskiej w obszarze polityki środowiskowej. Aby sprostać tym wymogom, również polskie Ministerstwo Energii przyjęło regulacje, mające doprowadzić do zwiększenia świadomości ekologicznej.

Obok programów zmierzających do rozwoju elektromobilności w Polsce, na uwagę zasługuje bez dwóch zdań starsza ustawa wprowadzająca opłaty za korzystanie środowiska. Zgodnie z jej treścią, do jej uiszczenia zobowiązana jest m.in. każda firma, dysponująca flotą pojazdów służbowych. Oprócz tego, zarządzający nią manager musi złożyć także szczegółowy wykaz ilości i rodzajów emitowanych gazów lub pyłów.

Baza wiedzy Flotman

Jakie wyzwanie rodzi taki stan rzeczy? Nie sposób zaprzeczyć, iż wszystkie trendy zmierzają w kierunku zaostrzania wymagań w zakresie ochrony środowiska. Dostrzeżenie tej tendencji może mieć istotne znaczenie przy planowaniu rozwoju floty samochodowej. W tym aspekcie, coraz bardziej uzasadniona może być rezygnacja z nabywania nowych aut na rzecz coraz popularniejszych ostatnio różnych form współdzielenia samochodów.

  1. Bezpieczeństwo pracowników mobilnych

Wśród różnych powodów wdrażania we flocie rozwiązań telematycznych, coraz więcej przedsiębiorców wskazuje na chęć zwiększenia bezpieczeństwa pracowników mobilnych. Zgodnie z badaniem Corporate Vehicle Observatory, w 2018 r. cel ten zadeklarowało aż 65% przedsiębiorców, posiadających flotę pojazdów służbowych.

Tendencja wzrostowa tego zjawiska pozwala przypuszczać, że również w 2020 r. kwestia ta będzie stanowiła niemałe wyzwanie w procesie zarządzania pracownikami mobilnymi. Aby było ono efektywne i przynosiło wymierne skutki w postaci płynnego funkcjonowania floty, nie wystarczy już bowiem, że ograniczy się wyłącznie do planowania tras czy aktywności kierowców.

Coraz większego znaczenia nabiera zdolność ich skutecznego motywowania i systematycznego podnoszenia umiejętności jazdy. Z tego też względu, kompleksowe zarządzanie będzie wymagało od managerów przygotowania coraz bardziej złożonych programów motywacji i doskonalenia kierowców.

  1. Rozwój technologii i integracja danych

Zaawansowane systemy monitorujące i rozwiązania telematyczne to już praktycznie codzienność funkcjonowania większości flot samochodowych. Nic dziwnego. Trudno w obecnych czasach wyobrazić sobie zarządzanie parkiem pojazdów, bez systematycznej kontroli ich lokalizacji czy podglądu stanu technicznego.

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Coraz bardziej zaawansowane rozwiązania i systemy monitorujące, zmierzają jednak do jeszcze większej profesjonalizacji oraz automatyzacji zarządzania flotą pojazdów. Skuteczna i trafna reakcja na dynamicznie zmieniające się okoliczności, wymaga bowiem często integracji danych, pochodzących z różnych źródeł oraz narzędzi. Połączenie platform telematycznych, ze sprzętem mobilnym i aplikacjami, pociąga za sobą nie tylko usprawnienie zarządzania, ale i zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa pracowników. Chociaż do samojezdnych, samonaprawiających się conneted car jeszcze daleka droga, rozwój technologiczny należy bez dwóch zdań uznać za decydujący czynnik rozwoju floty samochodowej w najbliższym roku.

Rok 2020 pociąga za sobą wiele wyzwań dla zarządzania flotą pojazdów. Mimo iż część z nich jest nowych, większość stanowi konsekwencję zmian i trendów, kształtujących oblicze motoryzacji w ostatnich latach. Aby nie dać się im zaskoczyć, warto wziąć je pod uwagę podczas przygotowywania strategii rozwoju floty samochodowej na następne lata. Pozwoli to wyprzedzić i uniknąć wielu problemów oraz dostosować ją do dynamicznego środowiska funkcjonowania.